Odpust Parafialny

3 maja obchodziliśmy doroczny odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Patronki naszej parafii. Uroczystą Eucharystię celebrował i kazanie wygłosił ks. Jerzy Sopel – proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim. W koncelebrze brał udział ks. Proboszcz Stanisław Szałański i ks. Wiesław Banaś.