Powołania z terenu Parafii

POWOŁANIA Z TERENU PARAFII
1. ks. Władysław Baczmaga – zmarł w 1999 r.;
pochowany na cmentarzu w Bełżcu

2. O. Sebastian (Zygmunt) Pępiak zmarł w 1996 r. w Warszawie

3. ks. Ludwik Lewandowski – święcenia w 1955 r.,
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, zmarł 7 VI 2006 r.
w Gorzowie Wlkp.; pochowany na cmentarzu w Drożkowie

4. ks. Wiesław Banaś – święcenia 13 VI 1981 r.,
proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Różańcu

5. ks. Feliks Ściborski – święcenia 10 XII 1988 r.,
duszpasterz Polonii – Szwajcaria

6. ks. Krzysztof Panasowiec – święcenia 1992 r.,
proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie

7. ks. Waldemar Nazarczuk – święcenia 29 V 1993 r.,
duszpasterz Polonii – Szwajcaria

8. ks. Bogdan Nowicki – święcenia 1 VI 2002 r.,
wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

9. ks. Eligiusz Dudek – święcenia 24 V 2003 r.,
Diecezja Sandomierska

10. ks. Wiesław Górniak – święcenia 3 VI 2006 r.,
wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach

11. o. Augustyn Spasowicz (OCist) – święcenia 19 V 2007 r.,
proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krakowie

12. ks. Dariusz Komadowski – święcenia 6 VI 2009 r.,
doktorant UKSW; par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie

13. ks. Tomasz Putkowski – święcenia 5 VI 2010 r.,
wikariusz parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Moniatyczach

14. o. Piotr Stanikowski OSPPE – święcenia 26 V 2012 r.,
posługuje w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze

15. s. Edwarda Brogowska (SAPU)

16. s. Elżbieta Brogowska (honoratka)

17. s. Symplicyta (Urszula) Komadowska (CSSF)

18. s. Tymoteusza (Anna) Tupaj (CSSF)

19. s. Maria Rut – Gizela Gruszecka (OSB Cam)

20. diakon Łukasz Łukasiewicz, alumn VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

21. br. Piotr Natyna, klerykat w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Krakowie