20. rocznica nadania naszej szkole imienia św. Jana Pawła II

Nasza diecezja w tym roku na różne sposoby upamiętnia wizytę św. Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r. W dziękczynienie za dar Papieża Polaka włączyła się również społeczność Szkoły Podstawowej w Bełżcu, która właśnie przed dwudziestu laty, otrzymała swojego patrona w osobie Ojca Świętego.

Wybór patrona dla szkoły w Bełżcu nie był przypadkowy. Do dziś wielu mieszkańców wspomina wizytę ówczesnego kardynała Karola Wojtyły, który w sierpniu 1971 r. wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim odwiedził naszą miejscowość podczas nawiedzenia parafii przez Najświętszą Maryję Pannę w symbolach pustej ramy, świecy oraz Ewangeliarza. Ponadto, w życie naszej parafii zapisał się ksiądz Mieczysław Mokrzycki, dzisiejszy Arcybiskup Metropolita lwowski, który w latach 1987-1990 pełnił w Bełżcu posługę wikariusza, a kilka lat później został osobistym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Również dzięki jego osobie postać i posługa papieża stała się naszym parafianom jeszcze bliższe, także poprzez fakt, iż po latach, to właśnie Ksiądz Arcybiskup wprowadził do naszego parafialnego kościoła relikwie Papieża Polaka.  

W 1998 r. podjęto decyzję o upamiętnieniu obecności Ojca Świętego w naszej miejscowości poprzez nadanie szkole Jego imienia. Po uzyskaniu zgody od Stolicy Apostolskiej, rozpoczęły się przygotowania uwieńczone poświęceniem sztandaru szkoły podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 r., a już po tygodniu odbyły się uroczystości w Bełżcu, podczas których oficjalnie ustanowiono naszego Papieża Rodaka patronem naszej Szkoły Podstawowej.

Pamięć o naszym Patronie jest szczególnie pielęgnowana rokrocznie podczas Święta Szkoły, przeżywanego ku czci Jana Pawła II w maju, z okazji rocznicy urodzin Ojca Świętego. Jak mówi dyrektor szkoły, pani Alina Przednowek, „to zawsze najważniejsze święto w ciągu całego roku. Uczestniczy w nim cała społeczność szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Stało się nawet tradycją, że pocztowi sztandarowemu towarzyszą wówczas uczniowie w strojach gwardzistów szwajcarskich, którzy podczas uroczystej Mszy świętej w kościele pełnią straż przy relikwiach św. Jana Pawła II”.

Przygotowania do obchodów 20. rocznicy nadania szkole imienia świętego Papieża rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Do wspólnego świętowania zostały również zaproszone także inne placówki z naszej Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II poprzez udział w konkursach poświęconych upamiętnieniu naszego Patrona.  W czwartek 30 maja 2019 r. nasze szkolne uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii w Bełżcu, ksiądz kanonik Stanisław Szałański. W homilii, ksiądz wikariusz Marcin Kornaga przypominał, że św. Jan Paweł II bardzo dobrze rozumiał ludzi młodych oraz ich pragnienie bycia szczęśliwymi. Papież zachęcał przy tym, aby te naturalne dla człowieka oczekiwania zawsze łączyć z zaufaniem Chrystusowi. W darach ołtarza, złożonych podczas Mszy świętej przez nauczycieli, uczniów i rodziców, znalazło się m.in. 20 biało-żółtych róż, wyrażających wdzięczność Ojcu Świętemu za jego opiekę nad naszą szkolną społecznością przez ostatnich 20 lat.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do naszej szkoły, gdzie w obecności władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Bełżec Andrzejem Adamkiem, starszej wizytator zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie pani Doroty Kurzyńskiej, zaproszonych gości oraz emerytowanych nauczycieli, nasi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny,  przygotowany pod kierunkiem siostry Julianny Zając oraz pani Aleksandry Wołoszyn-Banaś. Młodzi wykonawcy bardzo obrazowo przedstawili nam postać Ojca Świętego oraz przypomnieli pieśni i utwory muzyczne, związane z  Janem Pawłem II. Następnie rozstrzygnięto konkurs literacki poświęcony osobie papieża. Pierwszą nagrodę spośród klas I-III SP zdobył Michał Uszkowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Oleszycach, w kategorii klas IV-VII Martyna Niedużak, uczennica naszej szkoły, zaś z klas VIII i oddziałów gimnazjalnych najlepsza okazała się Ewelina Kuryło (Szkoła Podstawowa w Bełżcu). Uroczystość zakończyła się konkursem szkolnych talentów, w której nasi uczniowie przedstawili swoje niezwykłe umiejętności: wokalne, taneczne, recytatorskie czy kulinarne.

Ufamy, że wstawiennictwo naszego patrona św. Jana Pawła II ciągle będzie dla naszej społeczności nie tylko źródłem opieki i łaski, ale także kształtowania właściwych postaw, do których zachęcają nas również słowa hymnu szkolnego: „Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci, a kochajmy, choć w cierpieniu, nie poddając się zwątpieniu”.

Nasza diecezja w tym roku na różne sposoby upamiętnia wizytę św. Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r. W dziękczynienie za dar Papieża Polaka włączyła się również społeczność Szkoły Podstawowej w Bełżcu, która właśnie przed dwudziestu laty, otrzymała swojego patrona w osobie Ojca Świętego.

Wybór patrona dla szkoły w Bełżcu nie był przypadkowy. Do dziś wielu mieszkańców wspomina wizytę ówczesnego kardynała Karola Wojtyły, który w sierpniu 1971 r. wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim odwiedził naszą miejscowość podczas nawiedzenia parafii przez Najświętszą Maryję Pannę w symbolach pustej ramy, świecy oraz Ewangeliarza. Ponadto, w życie naszej parafii zapisał się ksiądz Mieczysław Mokrzycki, dzisiejszy Arcybiskup Metropolita lwowski, który w latach 1987-1990 pełnił w Bełżcu posługę wikariusza, a kilka lat później został osobistym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Również dzięki jego osobie postać i posługa papieża stała się naszym parafianom jeszcze bliższe, także poprzez fakt, iż po latach, to właśnie Ksiądz Arcybiskup wprowadził do naszego parafialnego kościoła relikwie Papieża Polaka.  

W 1998 r. podjęto decyzję o upamiętnieniu obecności Ojca Świętego w naszej miejscowości poprzez nadanie szkole Jego imienia. Po uzyskaniu zgody od Stolicy Apostolskiej, rozpoczęły się przygotowania uwieńczone poświęceniem sztandaru szkoły podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 r., a już po tygodniu odbyły się uroczystości w Bełżcu, podczas których oficjalnie ustanowiono naszego Papieża Rodaka patronem naszej Szkoły Podstawowej.

Pamięć o naszym Patronie jest szczególnie pielęgnowana rokrocznie podczas Święta Szkoły, przeżywanego ku czci Jana Pawła II w maju, z okazji rocznicy urodzin Ojca Świętego. Jak mówi dyrektor szkoły, pani Alina Przednowek, „to zawsze najważniejsze święto w ciągu całego roku. Uczestniczy w nim cała społeczność szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Stało się nawet tradycją, że pocztowi sztandarowemu towarzyszą wówczas uczniowie w strojach gwardzistów szwajcarskich, którzy podczas uroczystej Mszy świętej w kościele pełnią straż przy relikwiach św. Jana Pawła II”.

Przygotowania do obchodów 20. rocznicy nadania szkole imienia świętego Papieża rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Do wspólnego świętowania zostały również zaproszone także inne placówki z naszej Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II poprzez udział w konkursach poświęconych upamiętnieniu naszego Patrona.  W czwartek 30 maja 2019 r. nasze szkolne uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii w Bełżcu, ksiądz kanonik Stanisław Szałański. W homilii, ksiądz wikariusz Marcin Kornaga przypominał, że św. Jan Paweł II bardzo dobrze rozumiał ludzi młodych oraz ich pragnienie bycia szczęśliwymi. Papież zachęcał przy tym, aby te naturalne dla człowieka oczekiwania zawsze łączyć z zaufaniem Chrystusowi. W darach ołtarza, złożonych podczas Mszy świętej przez nauczycieli, uczniów i rodziców, znalazło się m.in. 20 biało-żółtych róż, wyrażających wdzięczność Ojcu Świętemu za jego opiekę nad naszą szkolną społecznością przez ostatnich 20 lat.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do naszej szkoły, gdzie w obecności władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Bełżec Andrzejem Adamkiem, starszej wizytator zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie pani Doroty Kurzyńskiej, zaproszonych gości oraz emerytowanych nauczycieli, nasi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny,  przygotowany pod kierunkiem siostry Julianny Zając oraz pani Aleksandry Wołoszyn-Banaś. Młodzi wykonawcy bardzo obrazowo przedstawili nam postać Ojca Świętego oraz przypomnieli pieśni i utwory muzyczne, związane z  Janem Pawłem II. Następnie rozstrzygnięto konkurs literacki poświęcony osobie papieża. Pierwszą nagrodę spośród klas I-III SP zdobył Michał Uszkowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Oleszycach, w kategorii klas IV-VII Martyna Niedużak, uczennica naszej szkoły, zaś z klas VIII i oddziałów gimnazjalnych najlepsza okazała się Ewelina Kuryło (Szkoła Podstawowa w Bełżcu). Uroczystość zakończyła się konkursem szkolnych talentów, w której nasi uczniowie przedstawili swoje niezwykłe umiejętności: wokalne, taneczne, recytatorskie czy kulinarne.

Ufamy, że wstawiennictwo naszego patrona św. Jana Pawła II ciągle będzie dla naszej społeczności nie tylko źródłem opieki i łaski, ale także kształtowania właściwych postaw, do których zachęcają nas również słowa hymnu szkolnego: „Bądźmy zawsze uśmiechnięci i miłością ogarnięci, a kochajmy, choć w cierpieniu, nie poddając się zwątpieniu”.

„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, 16.06.2019”