8 grudnia w naszej parafii

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, szczególnie dziękowaliśmy Bogu za osobę i posługę w naszej parafii śp. ks. kan. Stanisława Węglowskiego, którego 20. rocznica śmierci przypadała 7 grudnia. Podczas sumy, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. przyjęły poświęcone medaliki.

Niech Maryja wyprosi Ś. P. Księdzu Kanonikowi łaskę nieba, a dzieci niech prowadzi do swojego Syna.