Adoracja Najśw. Sakramentu w intencjach diecezji

Dziś, w czwartek 18.11, w rocznicę poświęcenia Katedry Zamojskiej, zapraszamy na Mszę świętą o 17.30 oraz Adorację Najśw. Sakramentu w intencjach diecezji, Księży Biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, dzieł ewangelizacyjnych prowadzonych w diecezji, jak i za nas – cały Lud Boży Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego. Będziemy też pamiętać o trudnych sprawach Ojczyzny, jak i prosić o ustanie epidemii. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

Również dziś o 21.30 w Katolickim Radiu Zamość (90, 1 MHz) audycja „Króluj nam Chryste”, poprowadzona przez ks. Marcina oraz naszego ministranta Mateusza Okonia, poświęcona szczególnie Matce Bożej. Zapraszamy do wysłuchania!