Aktualne komunikaty Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego

W związku z epidemią, biskup naszej diecezji potwierdził udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerzył tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy z powodu wprowadzonych limitów nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.
 
Zachęcamy, aby osoby korzystające z tej dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje telewizyjne, radiowe lub internetowe, jak również korzystały z Mszy św. i sakramentów świętych w dni powszednie.