Duchowa adopcja dziecka poczętego

Zachęcamy, by w jutrzejszą uroczystość Zwiastowania Pańskiego jak najwięcej osób włączyło się w dzieło ochrony poczętych dzieci poprzez swoją modlitwę.

Czym jest duchowa adopcja zobacz niżej

W związku z rozporządzeniem władz państwowych oraz zaleceniami biskupów wiele osób nie będzie mogło uroczyście złożyć przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościołach. Wychodząc naprzeciw pragniemy zachęcić do złożenia internetowej deklaracji Duchowej Adopcji poprzez formularz na naszej stronie lub podczas prywatnej modlitwy. Uroczyste przyrzeczenie będzie miało miejsce w obecności ks. bpa Mariana Rojka w środę, 25 marca podczas Mszy św. o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Msza będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość i w ten sposób wszystkie chętne osoby będą mogły przystąpić do duchowej adopcji.

Prosimy także pomóc osobom starszym w złożeniu tego przyrzeczenia przez internet. Formularze są także w naszym kościele na stolikach.

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. 

Więcej informacji można przeczytać na stronach:
www.duchowa-adopcja.pl
Jasnogórskiego Centrum Zawierzenia
Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji

Deklaracja Duchowej Adopcji (do odmówienia pierwszego dnia)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, ……….. postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego (poniżej…)
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
– przyjąć nadto (nieobowiązkowo) inne postanowienia (np. dodatkowa modlitwa, post, przyjęcie Komunii św. w tej intencji itp.)

Modlitwa codzienna :

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.