Dyspensa w piątek 11 listopada 2022 r.

Stosownie do decyzji Konferencji Episkopatu Polski podjętej na 393. Zebraniu Plenarnym KEP, które odbyło się w Kamieniu Śląskim w dniach 11-12 października 2022 r., Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielenia dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada 2022 r. zgodnie z kan. 87 oraz 1250 i 12512 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Dyspensa dotyczy wszystkich diecezjan i innych osób przebywających w tym dniu na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Jednocześnie Ksiądz Biskup zachęca do podjęcia dobrowolnych czynów miłosierdzia.
za: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/3497-dyspensa-11-listopada-2022-r