Już po wielkopostnych rekolekcjach…

W dniach 27-30 marca 2019 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przewodnikiem na ten czas był dla nas ks. Krzysztof Portka, pełniący obecnie funkcję Ojca Duchownego Kapłanów naszej Diecezji, Dyrektor Domu Księży Emerytów w Biłgoraju oraz Kapelan Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju. Ks. Krzysztof posługiwał w naszej parafii jako neoprezbiter w latach 2001-2005.

Z serca dziękujemy Księdzu Krzysztofowi za piękne nauki, szczególnie za pouczenie o wartości krzyża w życiu człowieka, istocie cierpienia oraz wskazanie na fundamentalną rolę małżeństwa i rodziny.

Składamy Bóg zapłać za czas spędzony w naszej szkole oraz nauki wygłoszone do dzieci i młodzieży.