Małżeństwo

 Właściwym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, a nie zameldowanie. W innej parafi może być ślub tylko na podstawie licencji, lub pisemnej zgody właściwego proboszcza na przeprowadzenie rozmów kanonicznych z narzeczonymi i ślub poza własną parafią.

     Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której będzie udzielany ślub najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!
Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy), jeśli było się ochrzczonym poza parafią, w której ma być udzielany ślub.
2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
3. Dowód osobisty.
4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – dwie rozmowy.
6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

     Narzeczeni zobowiązani są ukończyć tzw. kurs przedmałżeński. Składają się na niego katechezy przedmałżeńskie oraz zajęcia w Poradni Rodzinnej. Katechezy można odbyć np. w Tomaszowie Lub.:
– Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 17.00 (tematy I i II)
– Parafia Św. Józefa – druga i czwarta środa miesiąca o godz. 18.00 (tematy III i IV)
– Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – każda niedziela miesiąca o godz. 16.00
     Narzeczeni winni spotkać się z doradcą życia rodzinnego w Katolickiej Poradni Rodzinnej np. przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy wtorek o godz. 17.00 lub przy Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w każdą niedzielę o 15.00.

     Ważnym elementem jest sakrament pokuty i pojednania. Narzeczeni winni odbyć dwie spowiedzi przedślubne:
– pierwszą – po zgłoszeniu na zapowiedzi,
– drugą – przed ślubem.