Odwiedziny Chorych

Chorych odwiedzamy w I piątki miesiąca od godz. 9.00.
Zgłoszenia chorych dokonujemy w kancelarii parafialnej.
W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym czasie, tel. 084/665-24-28 albo 783 171 198.