Zgłoszenie Pogrzebu

Należy przedstawić akt zgonu, oraz jeśli jest, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), w przypadku gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)