Kościół Parafialny

33563r14

W 1911 r. Ks. Jan Kątek rozpoczyna budowę nowego kościoła. Kościół usytuowano na gruntach pomiędzy zabudowaniami chłopskimi, a ogrodami dworskimi na wschód od drewnianego Kościółka. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy ze sklepieniem kolebkowym, na podmurówce kamiennej. Nosi on cechy stylu neoklasycystycznego. Fasadę świątyni zdobią umieszczone w półokrągłych wnękach, nawiązujących do kształtu okien, figury, oraz napis „Gloria in excelsis Deo”. We wnętrzu są trzy drewniane ołtarze i ambona pochodzące z okresu budowy świątyni, nawiązujące stylem do baroku. Ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Królowej Polski patronki parafii, malowany na płótnie z ozdobną sukienką, zasłaniany bywa innym obrazem przedstawiającym „Scenę pod krzyżem”, również malowanym na płótnie. Z lewej i z prawej strony obrazu drewniane figury świętych biskupów Stanisława i Wojciecha. Nad obrazem Matki Bożej drewniana rzeźba przedstawiająca scenę walki św. Michała Archanioła ze smokiem. W ołtarzach bocznych obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa z Dzieciątkiem. W sąsiedztwie kościoła znajduje się współczesna mu dzwonnica z trzema dzwonami.

W 1912 r. nowo zbudowany kościół zostaje poświęcony przez Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego sufragana ze Lwowa. Następne lata to czas wyposażania wnętrza kościoła. Między innymi wówczas zaprojektowano w jednym stylu i wykonano trzy ołtarze drewniane i ambonę. W następnych latach sprowadzono do kościoła 12 głosowe organy firmy Wacław Biernacki z Wilna, oraz zakupiono dzwony.

W czasie II Wojny Światowej świątynia została sprofanowana – zamieniono ją na magazyn, a dzwony zarekwirowano. Po wojnie świątynia zostaje doprowadzona do porządku.

W latach 1947 – 1965 Ks. Kan. Izydor Zmora, ówczesny duszasterz, zabezpieczył i przywiózł do Bełżca przedmioty liturgiczne oraz zatroszczył się o pokrycie kościoła nową blachą, oraz sprawił dwa nowe dzwony w miejsce zabranych przez okupanta. W latach 1965 – 1998, kiedy proboszczem jest Ks. Kan. Stanisław Węglowski, pokryto ściany polichromią, ufundowano witraże w oknach na prezbiterium, powstają: ołtarz soborowy z ambonką, ławki i konfesjonały.

Z racji 100-lecia istenienia parafii w Bełżcu Ksiądz Biskup Wacław Depo 1 listopopada 2009 r. dokonał poświęcenia odrestaurowanej dzwonnicy wraz z trzema dzwonami, oraz odnowionej zewnętrznej elewacji kościoła łącznie z drzwiami, a także wymienionego pokrycia dachu. Prace remontowe z racji setnej rocznicy istnienia parafii zostały wykonane w 2009 roku.

33577r14

33579r14