Kościoły Filialne

BRZEZINY
Kaplica pw. św. Wojciecha, murowana, wybudowana została w 1959 r. na miejscu dawnej, małej i drewnianej kapliczki. Ze starej kapliczki zachował się ołtarz główny, który obecnie pełni swoją rolę w nowej.2


CHYŻE

Zachowała się pamiątkowa, żeliwna tablica ze słowami: „Kaplica pod wezwaniem Najśw. M. Panny Niepokalanego Poczęcia. Wybudowana staraniem gospodarzy wioski Chyże w roku 1890”. W latach sześćdziesiątych kapliczka zostaje rozebrana, a na jej miejscu wymurowano większą. W realizowaniu tego przedsięwzięcia przeszkadzały ówczesne władze: strasząc, wzywając ludzi na niekończące się przesłuchania i nakładając dotkliwe kary finansowe. Nieraz kapliczki trzeba było bronić całą gromadą. Po przyłączeniu do parafii Bełżec, w 1992 r. rozbudowano kapliczkę dobudowując: dwie nawy i prezbiterium.3


ŻYŁKA

Kaplica pw. NMP Częstochowskiej – murowana, wybudowana w 1991 r. w miejscu starej istniejącej już w latach sześćdziesiątych. Kapliczkę usytuowano w miejscu gdzie 2.10.1942 r. okupanci rozstrzelali 7 mieszkańców wioski za rzekome podpalenie stajni w Bełżcu.
1