Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych

Codziennie, w dni powszednie o 17.00, a w niedziele po sumie, modlimy się na różańcu za zmarłych w modlitwie wypominkowej. Nadal można składać kartki wypominkowe z wypisanymi imionami zmarłych. Gdyby ktoś nie miał możliwości przyjścia do kościoła, imiona zmarłych można wysłać pocztą mailową na adres: marcin.kornaga@wp.pl .

Pomagajmy duszom czyśccowym także poprzez dar odpustu zupełnego.

Warunki odpustu zupełnego za 1 osobę zmarłą (należy je spełnić w ciągu jednego dnia)

  • Komunia święta (jeśli potrzeba: wcześniej spowiedź)
  • modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę w Boga)
  • wyrzeczenie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego
  • odwiedziny cmentarza wraz z osobistą modlitwą za zmarłych (w listopadzie) lub różaniec odmówiony w kościele bądź w rodzinie lub np. pół godziny osobistej lektury Pisma Świętego
  • Osoby starsze lub nie wychodzące z domów mogą uzyskać odpust, wyrzekając się przywiązania do grzechu oraz modląc się za zmarłych dowolną modlitwą bądź ofiarowując cierpienia, a pozostałe warunki (modlitwę w intencjach papieża, spowiedź i Komunię świętą) mogą dopełnić w momencie, gdy będzie to możliwe.