Liturgia Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment celebracji naszej wiary. Dopełniło się wszystko to co przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. W naszej parafii Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 19.00 i przewodniczył jej ksiądz Mateusz. Liturgia ta jest drogą wiodącą do fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który przeszedł ze śmierci do życia, a Eucharystia jest dla nas nieustannie źródłem nowego życia.Całość uroczystości rozpoczął obrzęd światła – został poświęcony ogień i zapalono nowy Paschał, którego światło jest symbolem wiary. Następnie odśpiewano Orędzie Paschalne – hymn ku czci Jezusa,  Światłości Świata. Kolejnym punktem była Liturgia Słowa a teksty Pisma świętego , które usłyszeliśmy miały nam przypomnieć podstawowe prawdy wiary, dzieło Boga w historii zbawienia. Liturgia Chrzcielna była kolejnym elementem przeżywanych obrzędów. Odśpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych, prosząc o ich wstawiennictwo. Ksiądz Proboszcz przewodniczył odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Ostatnią część stanowiła Liturgia Eucharystyczna która była dziękczynieniem Bogu za dar Chrystusowego Zmartwychwstania.

(fot. Teresa Sycz)