Uzupełnienie do ogłoszeń

1. Decyzją Księdza Biskupa, uroczystości pierwszokomunijne w całej diecezji są przełożone na październik. W naszej parafii będzie to prawdopodobnie druga niedziela października (11.10).

2. Jeśli ktoś odprawia aktualnie pierwsze piątki miesiąca, a nie będzie w stanie w tym miesiącu uczestniczyć we Mszy św. ani przyjąć Komunii świętej, może przedłużyć swoją pobożną praktykę o jeszcze jeden miesiąc. Nie ma konieczności rozpoczynania „zbierania piątków” od początku.

Chorych, w czasie epidemii, odwiedzamy na życzenie.

3. Zachęcamy do nabywania paschalików i baranków czekoladowych (cena min. 5 zł – wspieramy nasze Caritas). Zechciejmy nabyć dla siebie oraz dla innych te piękne wielkanocne symbole jako wyraz łączności z naszym parafialnym kościołem. Można się w nie zaopatrzyć również na plebanii.