Powołania z terenu Parafii

POWOŁANIA Z TERENU PARAFII
1. ks. Władysław Baczmaga – zmarł w 1999 r.;
pochowany na cmentarzu w Bełżcu

2. O. Sebastian (Zygmunt) Pępiak zmarł w 1996 r. w Warszawie

3. ks. Ludwik Lewandowski – święcenia w 1955 r.,
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, zmarł 7 VI 2006 r.
w Gorzowie Wlkp.; pochowany na cmentarzu w Drożkowie

4. ks. Wiesław Banaś – święcenia 13 VI 1981 r.,
proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Różańcu

5. ks. Feliks Ściborski – święcenia 10 XII 1988 r.,
duszpasterz Polonii – Szwajcaria

6. ks. Krzysztof Panasowiec – święcenia 1992 r.,
proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Dolinie na Ukrainie

7. ks. Waldemar Nazarczuk – święcenia 29 V 1993 r.,
duszpasterz Polonii – Szwajcaria

8. ks. Bogdan Nowicki – święcenia 1 VI 2002 r.,
wikariusz parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie

9. ks. Eligiusz Dudek – święcenia 24 V 2003 r.,
Diecezja Sandomierska

10. ks. Wiesław Górniak – święcenia 3 VI 2006 r.,
wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach

11. o. Augustyn Spasowicz (OCist) – święcenia 19 V 2007 r.,
proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Krakowie

12. ks. Dariusz Komadowski – święcenia 6 VI 2009 r., misjonarz w Gruzji

13. ks. Tomasz Putkowski – święcenia 5 VI 2010 r.,
wikariusz parafii pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

14. o. Piotr Stanikowski OSPPE – święcenia 26 V 2012 r.,
posługuje w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze

15. ks. Łukasz Łukasiewicz, święcenia 29 V 2021, wikariusz par. Wniebowzięcia NMP w Łukowej

16. s. Edwarda Brogowska (SAPU)

17. s. Elżbieta Brogowska (honoratka)

18. s. Symplicyta (Urszula) Komadowska (CSSF)

19. s. Tymoteusza (Anna) Tupaj (CSSF)

20. s. Maria Rut – Gizela Gruszecka (OSB Cam)

21. br. Piotr Natyna, klerykat w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Krakowie