Pierwsze Piątki

Obietnice Pana Jezusa
przekazane przez
św. Małgorzatę Marię Alacoque
czcicielom Jego Najświętszego Serca
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w chwili śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Dam kapłanom dar wzruszania serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w Sercu moim.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia mojego, że miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez Sakramentów św., a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

          Praktyczne wskazówki: W pierwszy piątek miesiąca należy przyjąć Komunię świętą jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi można przystąpić w oktawie przed lub po Pierwszym Piątku. Po Mszy świętej należy odmówić przepisane nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, takie jak: litania, modlitwa na Pierwszy Piątek, przebłaganie Boskiego Serca za grzechy itd.
          Każdy, kto odprawia to albo jakiekolwiek inne nabożeństwo, musi się starać doskonalić swoje życie, a to oznacza, że będzie się wystrzegał także grzechów powszednich.