Rekolekcje adwentowe w naszej parafii

W sobotę 22 grudnia, zakończyliśmy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które w tym roku poprowadził dla nas ks. dr Leszek Bruśniak, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej. Ksiądz rekolekcjonista wyjaśniał nam tajemnicę Chrystusa jako Boga z Nami, wskazywał na niebezpieczeństwa, jakie czyhają na tych, którzy pragną podążać drogami wiary.

Niech Matka Boża Królowa Polski wynagrodzi Księdzu Leszkowi podjęty trud, a nam wyjedna hojne owoce tego czasu łaski.