Rocznica I Komunii świętej

W niedzielę, 26 maja, uczniowie klas czwartych dziękowali w naszym kościele Panu Bogu za cały rok przystępowania do Komunii świętej. Dzieci, pod opieką s. Julianny wzięły udział w uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław. W homilii wskazywał, jak szybko upływa czas i jak ważna jest wdzięczność za otrzymywane Boże dary, okazywana Panu Bogu szczególnie w każdą niedzielę, podczas cotygodniowej Mszy świętej.

Dzieci, z racji obchodzonego wówczas Dnia Matki, uczyniły na zakończenie Mszy świętej piękny gest wobec swoich mam, składając im życzenia wraz z piękną czerwoną różą. Oby nadal równie piękna była ich przyjaźń z Eucharystycznym Jezusem! 😉