Siostry Felicjanki

Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Cantalicjo
Trzeciego Zakonu Regularnego
Świętego Franciszka Serafickiego

ul. Rzeszowska 71
22-670 Bełżec

tel. 0-84/665-24-65

Obecnie w naszej parafii posługują:

  1. Siostra M. Stanisława Mączka (Przełożona wspólnoty)
  2. Siostra M. Alberta Smoląg (zakrystianka)
  3. Siostra M. Koleta Borek  (kulinaria)