Spotkania opłatkowe grup parafialnych

Okres świąteczny to w wielu wspólnotach czas spotkań przy opłatku, składania sobie życzeń.

Podobnie było także w naszej parafialnej wspólnocie. 26 stycznia, w sobotę, wieczorną Mszą świętą, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe naszego parafialnego chóru. Po raz ostatni w tym okresie świątecznym, nasi parafianie mogli wysłuchać kolędowego repertuaru naszych chórzystów. Po Mszy św., na plebanii, Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim piękne noworoczne życzenia, dziękując za piękno, jakie, dzięki chórzystom, towarzyszy wielu świątecznym liturgiom, nie tylko w naszym parafialnym kościele, gdyż chór w tym czasie odwiedzał także inne parafie. W ten wieczór, radosnemu kolędowaniu na naszej plebanii nie było końca.

29 stycznia, na wspólnym opłatku zgromadziła się Rodzina Felicjańska oraz Legion Maryi. Po Mszy św. oraz modlitwie do św. Antoniego w intencji tych grup, rozpoczęło się spotkanie na plebanii. Na początku odmówiono legionowe modlitwy, następnie odczytano Ewangelię o Bożym Narodzeniu. Wśród życzeń Księdza Proboszcza nie zabrakło także troski o wzrost liczebny tychże grup, które przez swoją modlitwę i zaangażowanie są niezbędnym naszej parafii. Również nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, kosztowania znakomitych potraw, radosnych rozmów, a przede wszystkim pięknego kolędowania.

Zachęcamy do czynnego włączania się w życie naszych grup. Jest to okazja, aby nie tylko nieść innym dobro, ale także poznać ciekawych ludzi, żyjących według swojej wiary, talentów i pasji.