Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn. Renowacja zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz Dzwonnicy w Bełżcu wraz z remontem chodników i opaski”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Renowacja zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz Dzwonnicy w Bełżcu wraz z remontem chodników i opaski”.

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski zlokalizowany jest w Bełżcu na działce nr 1732, obręb Bełżec, wybudowany został w latach

1911-1912 na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy z wielobocznym prezbiterium i parterowymi kaplicami, służy kultowi religijnemu.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem kościoła, dwoma budynkami plebani (starą i nową), dzwonnicą i dwoma budynkami gospodarczymi.

Powierzchnia zabudowy budynku kościoła: 427,70 m2, powierzchnia użytkowa:

328,20 m2, kubatura: 3272,60 m3. Powierzchnia zabudowy dzwonnicy: 9,20 m2,

kubatura: 66,90 m3.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)            Remont elewacji kościoła

2)            Remont opaski odwadniającej przy kościele

3)            Remont placu przed kościołem i chodnika

4)            Przeniesienie klimatyzatorów ze ściany budynku na podest przy ogrodzeniu

5)            Remont dzwonnicy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

Załączniki:

– treść zapytania (PDF)

– Załączniki do pobrania (ZIP)

– Wyjaśnienie Zamawiającego w sprawie zastosowanych materiałów

– Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2024